Kontext – ett språkhjälpmedel för din webbplats

Tillgänglighet är lönsamt

En enkel och lättanvänd webbplats stärker ert varumärke. När era webbesökare snabbt får svar på sina frågor och enkelt kan hitta och använda era tjänster så är det dessutom lönsamt. Det minskar helt enkelt belastningen på er organisation när färre besökare behöver hjälp av era medarbetare.

För det krävs det ett tydligt och anpassat innehåll som tar hänsyn till era olika målgrupper.

Allt det där är troligen något som du redan jobbar med. Det är viktigt för dig att er information är tillgänglig och inkluderande och att alla som skriver för webbplatsen säger samma sak när de menar samma sak.

Men dina skribenter använder ibland inkonsekventa ordval som kanske också är ålderdomliga eller svåra. Det smyger sig in formuleringar som kan missförstås, eller som i värsta fall kan uppfattas som kränkande eller utestängande.

Ett sätt att försöka hantera frågan har kanske varit skrivarkurser och interna styrdokument. Men den erfarenhet du säkert har är att detta inte räcker hela vägen.

Vårt sätt att skriva är personligt och präglat av både skolgång och arbetsliv. Det är svårt att förändra. Och även om viljan och förståelsen finns, så når utbildningar och skrivregler bara en bit på vägen. I vardagen är det upp till den enskilde skribenten att själv bedöma vad som är ett bra tilltal eller en svår och otydlig formulering. Det är oftast inte självklart vad som faktiskt försvårar för läsaren.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna. Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete | 2013.

I juli 2009 antogs en ny språklag (SFS 2009:600) riktad mot myndigheter. Lagen slår fast att ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas” och att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Det har gjort det språkliga arbetet allt viktigare inom offentlig förvaltning.

Kontext gör arbetet enkelt och tidseffektivt

Kontext är ett kraftfullt och lättanvänt verktyg som ger dig och dina kollegor stöd i arbetet med era webbtexter. Du ser vilka sidor som bryter mot olika skrivregler eller har dålig läsbarhet. Skrivfel får anmärkningar med förslag på ändringar. Färgmarkeringar visar också var på webbsidan anmärkningarna finns.

Med Kontext blir språket tydligt och konsekvent med ett ordval och uttrycksätt som inkluderar alla läsare. Textlängder blir väl avvägda med stycken och meningar som inte är för långa. Funktioner för diagram och statistik gör att du kan sätta konkreta och mätbara mål som sedan kan följas upp.

Som lite extra ”grädde på moset” (ursäkta, vi kunde inte låta bli 😎) så visar Kontext också om det finns brutna länkar och otydliga länkformuleringar som behöver åtgärdas.

Skrivregler som kontrolleras

Allmänspråk

 • Svårt
  ord som inte används så ofta och därför är okända för många läsare
 • Ålderdomligt
  gamla ord eller formuleringar som för många läsare är svåra
 • Komplext eller långt
  fast sammansatta verb eller långa prepositioner
 • Substantivering
  substantiv av verb, till exempel ”vidta en granskning” istället för ”granska”
 • Idiom
  symbolspråk (bildspråk) som är svåra för många läsare, till exempel ”gå av stapeln”
 • Schabloner eller modeord
  klyschor och floskler
 • Främmande ord
  utländska låneord och anglicismer
 • Slang
  dialektala ord och uttryck
 • Tvetydigheter
  ord som man lätt blandar ihop eller missförstår, till exempel ”funktionshinder – funktionsnedsättning”
 • Värdeladdat
  ord eller fraser som inte är värdeneutrala, till exempel ”skattereform” istället för ”skatteomläggning”
 • Förkortningar
  förkortningar i löpande text, till exempel ”bl a” och ”kl”

Fackspråk

 • Facktermer
  termer knutna till verksamheten som bör förklaras, till exempel ”växelvård”
 • Namn eller titlar
  namn eller titlar som bör förklaras, till exempel ”god man” eller ”förvaltare”
 • Felaktiga facktermer
  facktermer som har blivit inaktuella och har ersatts med nya, till exempel ”förskola” istället för ”dagis”
 • Oförklarade fackförkortningar
  fackförkortningar som inte skrivits ut i klartext första gången de förekommer i texten

Rättskrivning

 • Stavningskontroll
  ord som är felstavade
 • Siffror
  att grupperingen av siffror ”telefonnummer, datum, klockslag och postnummer stämmer och att mellanslag används som tusentalsavgränsare, med mera
 • Skiljetecken
  att skiljetecken används rätt, till exempel att en mening inte har för många kommatecken
 • Versaler och gemener
  att namn på offentliga verksamheter, företag, organisationer och lärosäten skrivs rätt med avseende på stor och liten bokstav samt genetiv-s, till exempel ”Kalmar kommun” och inte ”Kalmars Kommun”

Textlängder

 • Långa stycken
  stycken som är längre än 200 ord
 • Långa meningar
  meningar som är längre än 30 ord
 • Överlånga ord
  ord som är längre än 14 bokstäver

Länkar

 • Brutna länkar
  länkar som inte fungerar
 • Otydliga länkformuleringar
  länkar som har en beskrivning som är otydlig, till exempel ”läs mer”, ”ladda pdf” eller ”se film”

Index

 • Läsbarhetsindex (LIX)
  textens läsbarhet, eller ”läsflyt”

Kontext har en ordlista på över 150 000 ord, cirka 15 000 skrivregler och stora frasbibliotek med exempelvis fler än 5 000 idiom (bildspråk). Skrivreglerna baseras bland annat på Myndigheternas skrivregler, Regeringskansliets Svarta lista, och Svenska skrivregler. Självklart använder vi Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som ordlista. Avtal finns med Svenska Akademien.